متن در خصوص خوشبختی و خوشبخت بودن در زندگی

به گزارش وبلاگ پاورست، بدون شک، یکی از خواسته ها و علایق قلبی اغلب قریب به اتفاق انسان ها برخورداری از حس خوشبختی می باشد. در معنای لغوی خوشبختی حسی از آرامش، پیروز مندی و سعادت عنوان شده و در واقع خوشحالی لمس کردنی نیست. شما نمی توانید خوشحالی را در جیب تان بگذارید و برای بعد ذخیره اش کنید، فقط کافی است که مثبت باشید و به اطراف به دید خوبی نگاه کنید. در این مطلب نیز، ما چندین متن در خصوص خوشبختی و شادی در زندگی را برای شما آماده نموده ایم که با خواندن آن، کمی بیشتر با مفهوم خوشبختی آشنا می گردد.

متن در خصوص خوشبختی و خوشبخت بودن در زندگی

متن در خصوص خوشبختی زندگی

در این جهان نه خوشبختی هست و نه بدبختی ؛ فقط قیاسِ یک حالت با حالتی دیگر است !

تنها کسی که حد اعلای بدبختی را شناخته باشد می تواند حد اعلای خوشبختی را نیز درک کند …

می بایست انسان خواسته باشد بمیرد ، تا بداند زنده بودن چقدر خوب است

پس زندگی کنید و خوشبخت باشید ، هرگز از قلم نیاندازید که تا روزی که خداوند بخواهد آینده انسان را آشکار کند همه شناختِ انسان در دو کلمه خلاصه می گردد : انتظار کشیدن و امیدوار بودن ……

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی مانند یک بوسه است ؛ برای اینکه از آن لذت ببرید ، باید آن را با کسی سهیم باشید…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

پیرزن میگوید : این گردنبند برای تو خوشبختی می آورد.

مرد می پرسد : یعنی پول زیاد یا خانه عظیم ؟

زن محکم جواب می دهد : نه !

خوش بختی آنست که در جهت زندگی آدم، انسانهای خوب قرار بگیرند….

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی کامل یعنی اینکه بدانی هر کسی که دوستش داری سالم، در امان، و خشنود هست….

متن در خصوص خوشبختی و آرامش

خدایا

کاش خوشبختی هم مثل مرگ

حق ها انسانی بود…

.⭐. متن در خصوص خوشبختی و آرامش .⭐.

خوشبختی یعنی

اندیشیدن به چیزهایی که

زندگیت را شبیه به آنها فرض کنی

را رها سازی و برای

هر آنچه که هست شکرگزار باشی…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

پول خوشبختی نمیاره مال زمانی بود که دلار هزار تومن بود…

.⭐. متن در خصوص خوشبختی .⭐.

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لذت ببریم

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد

به یک لبخند، یک بوسه، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید

جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی کالایی است که طبیعت آن را به قیمت بسیار گرانی به ما می فروشد.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میگردد و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

.⭐. متن در خصوص خوشبختی و خوشحالی .⭐.

چرا راه دور میروی!

خوشبختی از گوشه لبانت شروع می گردد

کافیست بخندی

تا جهان به رویت بخندد…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم

و وقتی توقف می نماید به آن لگد می زنیم

متن در خصوص خوشبختی و خوشحالی

خوشبختی چیزی بیشتر از سلامتی خوب و حافظه ای بد نیست….

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبخت کسی است که دم را غنیمت می شمارد

و به خود می گوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

چنان بدبختمان کردند

که مُردن اوج خوشبختیست…!!

.⭐. متن در خصوص خوشبختی و زندگی .⭐.

کسی که از چیز کمی خوشبخت نمی گردد از هیچ چیز خوشبخت نخواهد شد.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

ما تا وقتی که در خوشبختی به سر می بریم ، به زحمت آن را احساس می کنیم ؛ و فقط وقتی خوشبختی گذشت و ما به عقب می نگریم ، ناگهان و گاه با تعجب حس می کنیم که چه قدر خوشبخت بوده ایم ……

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می گردد، دری دیگر باز می گردد ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم

.⭐. متن در خصوص خوشبختی .⭐.

عجول نباش که بی صبری آرامش درونت را به یغما خواهد بود،

همه کارهایت را آرام انجام بده و آرام باش حتی اگر همه جهان غمگین باشند و نا آرام

و هرگز آرامشت را به قیمتی ارزان نفروش که هیچ چیز ارزشش را نخواهد داشت

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

عظیمترین خوشبختی این است که ما را بخاطر خودمان و برای آنچه واقعا هستیم دوست بدارند…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

آرزوی یک خوشبختی عظیم تر پیوسته ما را از لذت خوشبختی که از آن بهره مندیم باز می دارد

.⭐. متن زیبا در خصوص زندگی و خوشبختی .⭐.

این زندگى نیست که زیباست. این ما هستیم که زندگى را زیبا یا زشت مى بینیم. دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید. از چیزهاى کوچک زندگى لذت ببرید. اگر آن ها را کنار هم بگذارید، مى توانید کل جهت را با خوشحالى طى کنید….

متن در خصوص خوشبختی با عشق زندگی

تنها کسی می تواند اوج خوشبختی را احساس نماید که اوج درد و نگون بختی را تجربه نموده باشد…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین لحظه های ماست

همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گمشان نموده ایم

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی ت رو خودت باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش چون نیست

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته! فقط خودت

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی چیز عجیبی است

وقتی میاد گامهایش آنقدر آرام است

که شاید صدای پایش راﻫﻢ نشنوی

اما وقتی نیست دردش را تا مغز

استخوان ﺣﺲ میکنی

.⭐. متن درباره خوشبختی و خوشحالی .⭐.

همواره به دنبال خوشبختی می روی و هیچ وقت به آن نمی رسی

همواره خوشبختی را جلوی خود می بینی ولی همینکه دست می زنی که آن را بگیری می بینی که خیالی بیش نیست.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی یعنی هماهنگی آمال ما با حوادث روزگار.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

یکی از مهم ترین چیزهایی که

در این سال ها یاد گرفتم اینه که

وقتی خوشبختی رو پیدا کردی

سوال پیچش نکن…

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

اگر فکر می کنی

خوشبختی دوراز دسترس است

بدان:

عظیمترین خوشبختیِ مخلوق بودن

انسان بودن است

و شانس آن را خداوند در

میان مخلوقاتش به تو داده است

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

یک روز که از خانه هایمان بیرون آمدیم

سر تا سر شهر را گل باران نموده اند

مردم می خندند

بچه ها می رقصند

و به هم خوشبختی تعارف می نمایند

یک روز که از خانه هایمان بیرون آمدیم

صدای خنده هایمان در آسمان می پیچد

خدا ذوق می نماید

از آسمان برکت می بارد

و برای هیچکس کم نمی آید

.⭐. متن زیبا درباره خوشبختی و زندگی .⭐.

خوشبختی مانند پروانه ایست

اگر او را دنبال کنید از شما فرار می نماید

ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست.

متن کوتاه در خصوص خوشبختی

بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند مانند کسی که کلاه خود را که روی سرش می باشد می جوید.

.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.⭐.

خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه ، خوشبختی تو دل آدمه ؛ دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته …

سخن آخر

همه انسان ها از اعماق وجود خود شادی و خوشبختی را می ستایند اما با این وجود اگر از آنها سؤال گردد که از دیدگاهشان خوشبختی به چه معنا است؟ به احتمال خیلی زیاد پاسخ صریح و روشنی برای آن ندارند. خوشبختی از نگاه روانشناسی در مفاهیمی نظیر رفاه ذهنی، رضایت داشتن از زندگی، حال خوب داشتن و لذت بردن از لحظه به لحظه های زندگی متجلی می گردد. امیدواریم همواره شاد و خوشبخت باشید.

پیشنهاد می کنیم در این راستا، مطلب جملات زیبا درباره لذت بردن از زندگی را نیز از نظر بگذرانید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 20 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 20 اردیبهشت 1400 گردآورنده: powersetshop.ir شناسه مطلب: 1543

به "متن در خصوص خوشبختی و خوشبخت بودن در زندگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن در خصوص خوشبختی و خوشبخت بودن در زندگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید